Persondatapolitik

Denne persondatapolitik gælder for data oplyst i forbindelse med køb på hjemmesiden villavilla.dk eller ved direkte kontakt til virksomheden VillaVilla:

Dataansvarlig er:
VillaVilla A/S
Livøvej 2A
8800 Viborg
CVR. 31347904

Hvilke oplysninger indsamles og behandles?

For at du kan indgå aftale med os på VillaVilla, har vi brug for følgende oplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse

I enkelte tilfælde kan vi have behov for kendskab til dit bankkontonummer. Umiddelbart efter brugen af bankkontonummeret (f.eks. ved returnering af rest-depositum) slettes dette igen.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen til dig.

Personoplysningerne registreres hos VillaVilla A/S og opbevares under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvornår sker der databehandling?

Indsamling, registrering og behandling af data sker
• Ved gennemførelse af en bestilling
• Ved elektronisk korrespondance
• Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Hvem deler vi oplysningerne med?

For på bedste vis at kunne levere ydelsen til dig, videregives dit navn samt telefonnummer til luksushusets servicekonsulent.

Vi samarbejder herudover med en række virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Datasikkerhed

VillaVilla har procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data beskyttes mod tab, ændring eller misbrug.

Ved brud på sikkerheden vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

Beskyttelse af personoplysninger

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos VillaVilla, skal du rette henvendelse på mail@villavilla.com eller telefon 8725 7165.

Cookies

På villavilla.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid se og ændre dit samtykke til cookies.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på villavilla.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere villavilla.dk